Dai Viet IDC: Xây dựng môi trường xanh, phát triển bền vững là trách nhiệm của doanh nghiệp

Ngày 26/4/2024, tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt (Dai Viet IDC), tổ chức buổi giao lưu với Câu lạc bộ Báo chí và truyền thông Xanh, nhằm giới thiệu các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng tại doanh nghiệp.

Ông Phạm Ngọc Thủ-Tổng Giám đốc Dai Viet IDC

Theo ông Phạm Ngọc Thủ – Tổng Giám đốc Dai Viet IDC đã chia sẻ về tình hình hoạt động của Công ty và những hoạt động về công tác chăm lo đời sống cho người lao động; công tác trách nhiệm đối với xã hội và công tác bảo vệ môi trường trong suốt thời gian qua. Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt là một doanh nghiệp có bề dày lịch sử 17 năm trong lĩnh vực xây dựng và 10 năm trong hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn ý thức cao đến trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thông qua việc cân bằng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Ban Lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, để góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương và đất nước, đồng thời đảm bảo tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập và đời sống ổn định cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty luôn tích cực tham gia công tác xã hội vì cộng đồng bằng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ các quỹ, chương trình tổ chức xã hội từ thiện.

Quang cảnh buổi giao lưu

Ngoài ra, ý thức được tầm quan trọng của yếu tố môi trường, Công ty đã chú trọng việc đầu tư và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đến môi trường làm việc cho người lao động cũng như môi trường xung quanh, cho cộng đồng. Ông Phạm Ngọc Thủ cho biết: Dai Viet IDC thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát môi trường trong công tác quản lý nước thải, chất thải. Trong những năm gần đây, Ban Lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong tư duy và chất lượng nguồn nhân lực để hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Ở Dai Viet IDC, con người luôn được đề cao và chú trọng phát triển để hoàn thiện bản thân, nâng cao kỹ năng chuyên môn, có thái độ tích cực để tạo sự gắn kết dài lâu, cống hiến hết mình cho công việc và đóng góp lợi ích cho cộng đồng. Giá trị con người ở DAI VIET IDC JSC được thể hiện qua 3 đặc điểm cơ bản là: Con người chuyên nghiệp; con người sáng tạo và con người đoàn kết.

Đại diện 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi giao lưu, đại diện CLB Báo chí và truyền thông Xanh, đã chúc mừng những thành quả đạt được trong 17 năm hoạt động của Dai Viet IDC và mong rằng trong thời gian tới, Dai Viet IDC sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, là doanh nghiệp hàng đầu trong công tác phát triển xanh, bền vững và bào vệ môi trường. CLB Báo chí và truyền thông Xanh ra đời với mục tiêu chung tay tuyên truyền và thúc đẩy công cuộc Chuyển đồi số (bao gồm kinh tế số và xã hội số), tuyên truyền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, chương trình phát thải Net Zero Carbon, hoạt động thiện nguyện và các chương trình bảo vệ môi trường.

Minh Ngô – Lê Lành