Trái rau ngót.. trị bệnh sỏi mật rất hay

Đây là bài thuốc chia sẻ từ Đạo Sĩ Núi (Đoàn Đình Thuấn) là một bài thuốc hay trị bệnh sỏi mật mà mẹ ông để lại. Thầy Đạo sĩ núi ghi lại bài thuốc do sư mẫu truyền… sợ bị thất truyền có lỗi với mẹ. Cho đi những kinh nghiệm của mẹ tôi…để còn mãi những giá trị dân gian đôi khi vô giá… xem như mẹ vẫn tồn tại dù là hư vô.

Trái rau ngót.. trị bệnh sỏi mật rất hay
Trái rau ngót

– Mẹ tôi dùng 100g trái rau ngót sắc uống trong ngày… cứ sắc 3 chén còn 1 chén… nước 2.. 3… độc vị
– Uống 1 liệu trình 10… 15 ngày…
– Hiệu quả rất cao.

Xin dâng tặng lại cho đời…. ai thích thì dùng…. thuốc Nam rất khó lý giải vì sao…

Thầy đang ốm vẫn tranh thủ viết một cái gì đó có ích cho đời.

Lương y: Đoàn Đình Thuấn