Phá cỗ

Ảnh: Vui Trung Thu
Vui trung thu phá cỗ
Trăng đêm nay ít vàng
Ông trách nàng mây xám
Cháu nói cưới oang oang
Cháu đang làm chú Cuội
Ông chánh hiệu Ba Tri
Cả hai đều thích thú
Nghe gió thu thầm thì

Cỗ trung thu đơn giản
Xôi nếp với cánh gà
Bánh bông lan trứng muối
Là lá là lá la …
Cháu thích làm chú Cuội
Còn Bà thì là Hằng Nga
Để Trâu ăn hết lúa
Bởi thích đèn ngắm hoa
Ông Trăng đêm không tỏ
Trời mây mù giăng ngang
Cả nhà vui phá cỗ
Tiếng trống ếch rộn ràng …
TG: Lâm Viên CTS.