Nhà Thờ Thánh Tịnh – Thánh lễ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể

(NVN News) – Từ những năm 1954, giáo xứ Thánh Tịnh khi ấy chỉ là một ngôi Nhà Nguyện nhỏ bé được xây dựng sơ sài cho những gia đình sống quanh đó có nơi cầu nguyện và tham dự Thánh lễ. Với các cha được cắt cử thay nhau đến cử hành Thánh Lễ.

Giáo xứ Thánh Tịnh – Thánh lễ Lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *