Nhà có 5 công chúa

Năm cô con gái xinh hiền giỏi
Ngũ Long Công Chúa người xưa nói !
Sinh liền tù tì năm Bé Gái.
Không được cách khoản sinh Bé Trai

Thế mới đoạt Ngũ Long Công Chúa !
Đẹp người đẹp nết khi dậy thì !
Thành Nhân, thành Tài cả thành Danh
Xưa Ông Ngoại NM cũng thế !

Khuyên Ông Ngoại cưới thêm Bà Hai
Chức Thẩm phán nhìều giai nhân thích !
Chung thủy với vợ Ông từ chối !
Trời thương Ngoại sinh thêm bốn Trai !
Bốn cậu Bé Trai là Tứ Quý

Năm cô Gái đều xong Đại học
Bốn Cậu Trai Kỹ sư, Bác sĩ Tây
Rạng danh giòng Họ và Dân tộc
Không trọng Nam khinh Nữ Trời ban Phúc.

Thơ: Nghi Mai Tran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *