Mệnh môn

Môn là cửa, mệnh là sinh mệnh, hoặc 2 con mắt, 2 huyệt tình minh

– Nói về y văn mệnh môn là 1 điểm nằm giữa 2 quả thận

– Điều 36 nạn kinh thì quả thận bên phải là mệnh môn, bên trái là thận (Biển Thước)

– Y gia Trương Cảnh Nhạc: Mệnh môn là gốc của nguyên khí là nhà của thủy hỏa, nếu không có nó thì âm tạng không được nuôi dưỡng, dương tạng không được sinh

– Triệu Hiến Khả: Mệnh môn nằm giữa 2 quả thận cách mỗi bên 1,5 thốn, hỏa của mệnh môn là hỏa vô hình, là khí dương của cơ thể

– Hải Thượng Lãn Ông: Mệnh môn nằm giữa 2 quả thận, tên riêng của nó là nguyên dương, chân dương, long hỏa, mệnh môn hỏa, thiếu hỏa. Nói 1 cách khác mệnh môn là chỗ ở của nguyên khí, nguyên dương, chân hỏa của tiên thiên.

Huyệt mệnh môn
Huyệt mệnh môn. Ảnh internet

Mục lục bài viết

Chức năng:

Về cơ bản chức năng cảu mệnh môn hỏa như thận dương, còn giữa thận âm và mệnh môn hỏa là quan hệ thủy hỏa tương tế, âm dương hỗ căn

– Mệnh môn hỏa là là gốc của sự sinh hóa trong cở thể, nó tắt thì sinh mệnh hết

– Y gia Trương Cảnh Nhạc nói: Mệnh môn là cái bể của tinh huyết, tỳ vị là cái bể của đồ ăn uống, đó là gốc của ngũ tạng lục phủ. Nhưng mệnh môn là gốc của của nguyên khí, nếu không có nó thì âm khí của ngũ tạng không thể tư dưỡng, dương khí của ngũ tạng không thể phát sinh. Còn tỳ vị là thổ ở trung châu, không có hỏa thì không sinh, tỳ vị là nguôn tưới nhuần, bẩm thụ khí hậu thiên

– Mệnh môn hỏa là nguồn gốc hóa sinh, bẩm thụ khí của tiên thiên

Bệnh lý:

+ Mệnh môn hỏa hư thì giảm sút tình dục, sức chịu đựng với khí hậu kém. Phép điều trị là ôn bổ thận dương
+ Trái lại là tướng hỏa vọng động thì gây ra hiện tượng đòi hỏi về tình dục, xúc động luôn luôn. Phép điều trị là tráng thủy chế hỏa

Lương y: Đoàn Đình Thuấn