Đại Quang sâm – Nam dược trị nam nhân

Sâm Đại Quang cùng loài Chút Chít lá nhăn. Nó có lá giống lưỡi bò nên dân gian gọi nó là cây lưỡi bò, Thổ Đại Hoàng (theo Dược Tích Chỉ Nam). Theo từ Hán Việt: Thổ là đất, Đại là to, Hoàng là vua nên dịch là Nhất quả đất. Như vậy, cách đây hơn 600 năm, Đại Thiền Sư Tuệ Tĩnh đã khẳng định Sâm Đại Quang là tốt nhất thế giới.

Ngoài các dược tính tại kết quả kiểm nghiệm của Viện Dược Liêu Bộ Y Tế phân tích ra, Sâm Đại Quang còn có gần đầy đủ các a xít a min thiết yếu cho cơ thể người. Đặc biệt có 9 loại a xít a min cơ thể con người không tự tổng hợp được thì sâm Đại quang có tới 8 a xít a min đó.

Nguyên Thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *