Đà Nẵng: PC Đà Nẵng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện được hiểu theo nghĩa cụ thể là phải giảm số lần mất điện và thời gian mất điện cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào, do sự cố (đột xuất) hay do bảo trì, bảo dưỡng hoặc đầu tư xây dựng lưới điện theo kế hoạch. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng của ngành điện, phản ánh thực chất và cụ thể hiệu quả công tác quản lý vận hành và kinh doanh của đơn vị phân phối điện.

Vì vậy, PC Đà Nẵng xác định công tác quản lý dữ liệu về chỉ số độ tin cậy cung cấp điện là vô cùng quan trọng và đòi hỏi phải có công cụ kiểm soát cụ thể, hiệu quả. Tuy nhiên, việc đánh giá độ tin cậy cung cấp điện cho các xuất tuyến trung áp trên lưới điện vẫn còn chưa theo dõi, đánh giá cụ thể. Để giải quyết vấn đề trên, cần phải xây dựng thêm các chỉ tiêu cụ thể và công cụ tính toán để đánh giá thực chất độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng vận hành của lưới điện cũng như công tác quản lý vận hành.

Kiểm tra lưới điện trong kế hoạch định kỳ ngày đêm

Vì vậy, thời gian qua Công ty đã chủ động đưa ra cách tính toán chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện cho các xuất tuyến trung áp và xây dựng hệ thống chương trình tự động tính toán dựa trên số liệu thu thập từ hệ thống giám sát mất điện của EVN (OMS). Chương trình do PC Đà Nẵng tự phát triển, có khả năng tương thích và dễ dàng tích hợp với chương trình quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến (OMS) của ngành Điện đang sử dụng. Công tác bảo trì, nâng cấp Chương trình hoàn toàn được thực hiện từ nguồn nhân lực nội bộ, không phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài.

Từ kết quả tính toán của hệ thống, Công ty đã đưa ra báo cáo phân tích hàng tháng và hàng năm cho lưới điện về một số nội dung cụ thể như: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu (SAIDI, SAIFI, MAIFI) của Công ty và các Điện lực so với cùng kỳ, kế hoạch; kết quả thực hiện chỉ số SAIDI của các xuất tuyến lũy kế 12 tháng đến tháng hiện tại so với tháng trước; tình hình mất điện của các TBA lũy kế đến tháng hiện tại; số khách hàng trên các phân đoạn, TBA.

Trên cơ sở những phân tích và đánh giá hàng tháng/hàng năm mà Chương trình mang lại, đơn vị đã thực hiện triển khai đồng loạt các giải pháp. Cụ thể, Công ty tổ chức nhiều đợt kiểm tra lưới điện trung, hạ áp: kiểm tra khắc phục các tồn tại, cũng như xử lý ngay các khiếm khuyết có nguy cơ xảy ra sự cố phát sinh trong quá trình vận hành cũng như phát hiện khi đi kiểm tra. Đối với công tác trên lưới điện, các đơn vị thi công phải lập phương án thi công chi tiết, kết hợp nhiều hạng mục thi công vào cùng một lần cắt điện và yêu cầu phải hoàn thành thi công, đóng điện đúng thời gian quy định theo đăng ký.

PC Đà Nẵng cũng chỉ đạo các Điện lực trực thuộc thực hiện các giải pháp chống động vật xâm nhập lưới điện như ống bọc cách điện, chụp cách điện, băng keo cách điện, tăng cường dây buộc cổ sứ định hình, quấn tôn, thực hiện các giải pháp giảm sự cố cho vị trí sự cố và 7 khoảng trụ liền kề về hai phía sau khi bị sự cố…; tiếp tục duy trì hiệu quả công tác kiểm tra, tuyên truyền, xử lý việc phát quang cây cối, xây dựng nhà, công trình dân dụng, quảng cáo, các công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Giao diện Chương trình tính toán chỉ số độ tin cậy lưới điện – theo từng xuất tuyến

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu mở rộng hệ thống tự động hóa DAS để phát huy tối đa hiệu quả của dự án này, phấn đấu 60÷70% số vụ sự cố được thao tác bởi hệ thống tự động hóa DAS. Hằng năm, PC Đà Nẵng thường xuyên bổ sung các phương án và triển khai các công trình đầu tư xây dựng nối lưới cho các nhánh rẽ đơn lẻ, đảm bảo các nhánh rẽ có thể nhận điện ít nhất từ hai xuất tuyến.

Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, PC Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch tạo lèo để khoanh vùng công tác, hạn chế mất điện các khách hàng ở vùng lân cận, liền kề. Đồng thời, các Điện lực lập kế hoạch và phương án lắp đặt bổ sung thiết bị phân đoạn và kết nối mạch vòng với các xuất tuyến khác (đặc biệt ưu tiên cho các xuất tuyến có số lượng khách hàng lớn).

Đặc biệt, các Điện lực rà soát và phân bổ lại số lượng khách hàng trên mỗi TBA công cộng một cách hợp lý, đảm bảo tiêu chí tiến tới số khách hàng tối đa trên mỗi trạm biến áp không quá 300 khách hàng. Việc nghiên cứu thành công và đưa vào ứng dụng Chương trình tính toán độ tin cậy cung cấp điện trên đã giúp Công ty Điện lực Đà Nẵng từng bước nâng cao năng lực quản lý vận hành lưới điện, chất lượng dịch vụ khách hàng và đặc biệt là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, PC Đà Nẵng đã thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện giảm so với cùng kỳ 2022 trong đó SAIDI đạt 64,5 phút/khách hàng, giảm 13,8% so cùng kỳ (68 phút/khách hàng), đặc biệt chỉ tiêu SAIFI đạt 0,497 lần/khách hàng, giảm 32% so với cùng kỳ (0,732 lần/khách hàng) và chỉ tiêu MAIFI đạt 0,057 lần/khách hàng, giảm 58% – giảm mạnh so với cùng kỳ (0,137 lần/khách hàng).

Trong thời gian tới, PC Đà Nẵng sẽ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, không để xảy ra sự cố trên lưới điện 110kV, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố trên lưới điện trung hạ áp và đảm bảo cung cấp điện trong các tháng còn lại của năm 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu EVNCPC đã giao.

Đắc Bình