Công ty Điện lực Quảng Trị triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng (Đợt 1)

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung – EVNCPC nói chung và Công ty Điện lực Quảng Trị nói riêng đã nỗ lực thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp, hiện đại hóa lưới điện, hệ thống đo đếm điện năng. Đến tháng 12/2022, Công ty Điện lực Quảng Trị đã hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa cho 100% khách hàng sử dụng điện, đảm bảo hạ tầng để ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng.

Từ tháng 11/2023, Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ thực hiện lộ trình thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và dự kiến sẽ hoàn thành cho 100% khách hàng trong năm 2024; Trong đó, năm 2023 thực hiện cho hơn 80 nghìn khách hàng có lịch ghi chỉ số từ ngày 10 hàng tháng trở về sau, chiếm gần 40% tổng số khách hàng trên địa bàn, năm 2024 sẽ thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ cho các khách hàng còn lại.

Điện lực Quảng Trị thay đổi kỳ ghi chỉ số công tơ 10/07/2023

Việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng được thực hiện trên cơ sở sự đồng thuận, thống nhất của khách hàng sử dụng điện, thông qua hợp đồng mua bán điện hoặc thỏa thuận đã ký giữa khách hàng và bên bán điện, phù hợp với quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương.

Việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng được triển khai nhằm giúp khách hàng dễ nhớ, dễ giám sát, dễ kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện theo đúng số ngày trong tháng (từ ngày 01 đến hết ngày cuối tháng). Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo hiệu quả, minh bạch, dễ hiểu trong công tác quản lý đo đếm điện năng, ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện cho cả bên Bán điện và bên Mua điện.

Trong tháng có thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng, số ngày sử dụng điện của khách hàng sẽ nhiều hơn so với cùng kỳ, tương ứng sản lượng điện tiêu thụ sẽ cao hơn cùng kỳ. Việc thay đổi ngày ghi chỉ số không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, định mức sử dụng điện, hóa đơn tiền điện của khách hàng vẫn đảm bảo tính đúng theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT, Thông tư 09/2023/TT-BCT và quyết định về biểu giá điện hiện hành. (Ví dụ minh họa như bảng kèm theo). Các tháng tiếp theo, số ngày sử dụng điện bằng đúng số ngày trong tháng.

Điện lực Quảng Trị thay đổi kỳ ghi chỉ số công tơ App

Công ty Điện lực Quảng Trị và Điện lực khu vực sẽ thực hiện báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, gửi thông tin thông báo và hướng dẫn cách tính toán tiền điện, công cụ hỗ trợ tính toán tiền điện qua các kênh thông tin chăm sóc khách hàng trước khi triển khai để khách hàng tiện theo dõi, kiểm tra.

Khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo từng ngày, tham khảo, tra cứu bằng công cụ hỗ trợ tính toán tiền điện tại website https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/cong-cu-tinh-toan-tien-dien hoặc qua ứng dụng EVNCPC CSKH (đăng nhập bằng tài khoản khách hàng đăng ký). Công ty Điện lực Quảng Trị – Tổng công ty Điện lực miền Trung trân trọng lắng nghe, tiếp thu và trả lời ý kiến khách hàng 24/7 qua các kênh chăm sóc khách hàng như sau:

Tổng đài: 19001909; Website: https://cskh.cpc.vn;  Email: cskh@cpc.vn. Ứng dụng EVNCPC CSKH: Android – iOS. Zalo OA: TCT Điện lực miền Trung – EVNCPC

Minh họa: Tính tiền điện trong tháng có thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng

1. Cách tính mức sử dụng điện của từng bậc trong tháng có thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương:

Trong đó: Số ngày tròn tháng là số ngày theo lịch của tháng có ngày đầu kỳ của kỳ ghi chỉ số

2. Ví dụ minh họa: Một khách hàng sinh hoạt (01 hộ sử dụng điện) có ngày ghi chỉ số công tơ vào ngày 10 hàng tháng, trong tháng 10/2023 thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số về ngày cuối tháng, điện năng tiêu thụ là 650 kWh. Kỳ hóa đơn tháng 10/2023 tính từ ngày 11/9/2023 đến ngày 31/10/2023, tổng số ngày sử dụng điện là 52 ngày. Ngày đầu kỳ của kỳ ghi chỉ số là ngày 11/9/2023 nên số ngày tròn tháng là số ngày theo lịch của tháng 9/2023 (30 ngày). Mức sử dụng điện của bậc 1 trong tháng 10/2023 được tính như sau:

Tính tương tự cho các bậc khác, ta có tiền điện tháng 10/2023 của khách hàng trên như sau:

Minh Thành – Đắc Bình