Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam Đà Nẵng

Thực hiện BDTX và TCCT tháng 8 năm 2023. Thực hiện công tác BDTX công trình, ĐBGT trên các tuyến Quốc lộ, Tuyến NHHV-TL và QL1 và tuyến đường Hồ Chí Minh bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông. Các thành viên của Công ty đã sửa chữa nhiều tuyến đường do Công ty phân công.

Hạt QLĐB Đà Nẵng: Tuyến Quốc lộ 1: Sửa chữa đèn tín hiệu vàng bị hư hỏng Km996+550P = 01 cái- Sửa chữa dán lại màng phản quang biển báo bị hư hỏng = 3 biển (Biển người đi bộ sang ngang Km957+350P, biển báo tên cầu bà Rén Km958+088T, biển hết mọi lệnh cấm Km951+270T) – Thay thế tấm hộ lan mềm dài 3,32m bị hư hỏng Km954+420P=01tấm. San gạt bạt lề cao Km958+200P, Km958+600P, Km958+650T = 170 md – Sơn vôi lan can, gờ chắn bánh các cầu = 2.757,0 m2 (Cầu Câu Lâu, Cầu Bà Rén mới, Cầu Trị Yên mới, cầu Ông Dung) – Sơn vôi cọc tiêu đoạn 1,2 Km = 154 Cọc – Sơn trắng đỏ lại GPCG đường dẫn phía bắc cầu Hương An = 81,6 m2 – Sơn dặm vạch sơn lề đường bị mờ bằng sơn nhiệt dẻo = 45 m2 (đoạn Km957+00-Km957+100T, Km956+900-Km957+100).


Kiểm tra cầu Bà Rén

Tuyến NHV-TL – Thay thế màng phản quang biển báo Km12+300 Trái 01 biển – Sơn dặm vạch lề đường 2 bên Km22+300-Km23+900 T,P = 120,0 m2 – Sơn bổ sung vạch sơn mắc võng = 25,6 m2 – Sơn bổ sung vạch gồ giảm tốc dày 4mm = 19,1 m2 (Km21+247, Km21+270, Km21+300P) – Sơn vôi lan can các cầu = 1.039 m2 (Km19+420, Km19+491, Km21+808, Km23+048, Km30+160).- Dán lại màng tiêu phản quang = 150 cái (Km27+100-Km29+250 P,T, Km14+00-Km14+200 P,T) – Sơn lại lan can tay vịn bằng thép cầu Km21+808 = 37,5 m2 – Sửa chữa rãnh dọc bị hư hỏng Km12+270P, Km22+230T = 08,0 md- Thay thế biển báo đường cong bị hư hỏng Km14+70 Phải = 1 bộ.Tuyến đường HCM:Sơn dặm tim đường bằng sơn nhiệt dẻo = 1.269,51 m2 (Trong đó: Nhánh Tây = 991,40 m2; Nhánh Đông = 278,11 m2.)

Trùng tu sửa chữa đoạn đường km 75+950 TĐ-TSĐ

Hạt QLĐB Nam Giang: Láng nhựa 3 lớp TCN 4,5Kg/m2 = 24,00 m2 – Vá ổ gà bằng BTN Nguội ĐBGT = 37,85 m2 – Sơn vôi tường hộ lan cứng, lan can, GCB cầu =1.164,36 m2. Hạt QLĐB Đông Giang – Tây Giang:- Chôn trồng bổ sung cọc H bị gãy = 4,00 cọc – Chôn trồng, bổ sung mới cọc tiêu bị gãy hỏng = 6,00 cọc – Vá ổ gà bằng BTNN dày TB 7cm.= 34,00 m2. Sửa chữa bù lún mặt đường, láng nhựa 03 lớp dày TB15cm= 348,00 m2- San gạt lề chân HLM = 309,20 m3- Rót mastic chèn khe co, khe giãn mặt đường BTXM = 99,00 md.


Công nhân hốt dọn rãnh dọc tuyến đường Nam Giang

Hạt QLĐB Phước Sơn: – ĐBGT mặt đường hư hỏng trong thời tiết mưa = 36,00 m2 (vá ổ gà bằng vật liệu cào bóc) – Xử lý tấm BTXM mặt đường cập kênh, lún, bể vỡ = 207,61 m2- Vá ổ gà mặt đường mặt đường BTN = 28,30 m2- Xử lý mặt đường đầu cầu bị lún võng= 56,00 m2 – Bão dưỡng khe dọc mặt đường BTXM = 365,00 md. Rào đóng HLM ngăn chặn vi phạm = 57,00 md – Xe ô tô tải 2,5T = 1,00 ca – Công nhân tham gia = 15 công – Bổ sung tấm đầu HLM = 1,0 tấm- Sữa chữa rãnh dọc đá hộc xây bị hư hỏng = 237,00 md – Sơn vôi cọc tiêu = 653,18 m2- Sơn vôi gờ chắn cầu = 841,11 m2 – Sơn vôi cọc tường hộ lan cứng = 1.832,30 m2.

Sơn gồ giảm tốc Hải Vân – Túy Loan

Tuyến Trường Sơn Đông: – Sơn dặm tim đường bằng sơn nhiệt dẻo = 167,80 m2 Hạt QLĐB Nam Giang: – Sơn vôi tường hộ lan cứng, lan can, GCB cầu = 112,64 m2. Hạt QLĐB Trường Sơn Đông – Quảng Nam: – Thay Màn phản quang BB Dốc lên nguy hiểm W219 = 0,49m2 – Hốt đất sụt lấp rãnh dọc = 64,00 m3- Trồng Hộ lan mềm ngăn chặn vi phạm HLĐB = 4,00 md- Đào Rãnh dọc ngăn chặn vi phạm HLATĐB = 185,00 md- Nhân công tham gia giải tỏa HLATĐB = 12,00 công – Ca máy đào 0,5m3 phục vụ giải tỏa HLATĐB = 02,00 ca.

Sơn lại giải phân cách Km 964+450 Quế Sơn Quảng Nam

Kế hoạch thực hiện sửa chữa công trình hư hỏng trên các tuyến trong tháng 9/2023:

Đường HCM, TSĐ, NHV-TL, QL1: Tiếp tục thực hiện vá ổ gà, láng nhựa 3 lớp một số đoạn mặt đường BTN phát sinh hư hỏng, sửa chữa các vị trí mặt đường BTXM gãy vỡ cập kênh mất ATGT, rót matic chèn khe co giãn bị lão hóa, bong tróc; sửa chữa các nón mố cầu, sân cống, rãnh dọc đá hộc xây bị nứt vỡ hư hỏng; nắn sửa lại hệ thống cọc tiêu, biển báo bị cong vênh hư hỏng; bổ sung mắt phản quang trên tường hộ lan mềm, đầu cọc tiêu trên các tuyến bị mất và hư hỏng…. với khối lượng chính dự kiến như sau:


Công nhân sửa chữa lại tuyến đường bị sự cố ổ gà

Tuyến Quốc lộ 1, NHV-TL: Vá ổ gà mặt đường phát sinh bằng BTNN = 50m2. Láng nhựa 2 lớp mặt đường bị rạn nứt = 300 m2 Xử lý lún lõm mặt đường bằng BTNN = 100 m2. Sơn mặt sau, trụ biển báo biển báo, đầu cọc tiêu = 50 m2. Dán lại mặt phản quang biển báo bị hư hỏng = 6 biển. Sơn lan can cầu bằng thép bị rỉ rét = 20 m2. Tuyến đường Hồ Chí Minh: Xử lý đập bỏ các tấm BTXM MĐ vỡ lún gập ghềnh, hoàn trả bằng CPĐD và BTNN = 120 m2 Bù lún lõm, láng nhựa 3 lớp mặt đường = 300 m2. Vá ổ gà mặt đường phát sinh bằng BTNN = 100 m2. Láng nhựa 2 lớp mặt đường bị rạn nứt = 2500 m2. Bảo dưỡng khe co giãn mặt đường BTXM = 300 md. Thay thế cọc H= 10 cọc. Sửa chữa rãnh dọc đá hộc xây = 150 md. Sửa chữa tường đầu, tường cánh, sân cống = 10 m3/ 6 cống. Tuyến đường Trường Sơn Đông: Vá ổ gà mặt đường phát sinh bằng BTNN = 10 m2. Dán lại mắt phản quang bị hư hỏng = 100 cái. Sửa chữa tường đầu, tường cánh, sân cống = 6 m3/ 2 cống. Sửa chữa rãnh dọc đá hộc xây = 80 md.

Tình hình các đơn vị đang thi công trên các tuyến đang khai thác:

Đường HHV-TL: Bàn giao mặt bằng thi công (10/08/2020): Thi công nút giao đường vành đai phía Tây với tuyến đường Nam Hầm Hải Vân – Túy Loan tại Km15+947 (Km15+738 – Km16+355), thành phố Đà Nẵng, Giấy phép thi công số 77/GPTC-CQLĐBIII, ngày 12/08/2020, đơn vị thi công: BQL các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đang triển khai; Bàn giao mặt bằng thi công (10/11/2022): Công trình xây dựng hệ thống thoát nước dưới lòng đường ĐT602 đi dưới gầm cầu vượt Km21+808 tuyến đường Nam Hầm Hải Vân – Túy Loan, thành phố Đà Nẵng.Đơn vị thi công: Công ty CP XD dịch vụ và Thương mại 68.


Sơn kẻ vạch tim đường bảo đảm ATGT

Đường QL1: Công trình Sửa chữa các cầu: Vĩnh Điện Km948+075; Vượt ĐT608 Km949+906; Bà Rén (cũ) Km957+508; Hương An (cũ) Km964+781, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam theo Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 23/6/2023 của Ban quản lý dự án 4. Đơn vị thi công Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đại Thành – Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Thanh Tùng.

Công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km957+120-Km957+700; Km958+200-Km958+700; Xử lý vị trí đọng nước đoạn Km952+125-Km952+315P; Sửa chữa, điều chỉnh hệ thống biển báo đoạn Km948+065-Km996+700 QL1, tỉnh Quảng Nam, theo Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 19/5/2023 của Khu QLĐBIII và Văn phòng QLĐB III.1 cho Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ QN_ĐN và Công ty cổ phần xây dựng Đồng Thuận; Công trình: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km996+889 – Km 996+2189 và cầu Tam Kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 11/8/2022 của Chi cục QLĐB III.1 cho nhà thầu Liên danh Tổng công ty XDCTGT5-CTCP và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thành.

Đường HCM:

Công trình sửa chữa đột xuất cống Km1339+230 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam theo giấy thỏa thuận thi công số 1831/KQLĐBIII-TTAT, ngày 18/8/2023 của Khu QLĐBIII, Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng. Sửa chữa hư hỏng mặt đường BTXM đoạn Km1380+680 – Km1407+450 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam, theo Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 09/5/2023 Chi cục QLĐB III.1 cho nhà thầu thi công Công ty cổ phần CE Viết Nam.

Nguyễn Đắc Bình