Bung hoa

Hạ rời đan dệt sương giăng
Bao nhiêu sợi dọc chăng bằng sợi ngang

Màn se mỏng mảnh dàn hàng
Vỗ về áo ấm bao nàng màu khoe

Đông lườm màu nắng mè nhèo
Bước chân lững thững lên đèo tìm trăng

Thích đây bông tuyết trắng băng
Một đàn hoa thắm thưa rằng thơ ca

Đời vui đủng đỉnh la cà
Tìm cười làm nụ mặn mà bung hoa.

Lê Hùng