Bình Thạnh: Chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'ထ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA Chương trình biểu diễn Nghệ thuậ Dờn ca tàg? tà PHỤC VỤ T HỌC NĂM TRƯỜNG CHU VĂN A Bình Thạ 4 năm 20'

Ngày 08/04/2024, tại Trường Tiểu học Chu Văn An, Trung tâm Văn hóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử phục vụ trường học năm 2024.

Có thể là hình ảnh về 11 người và văn bản

Tham dự có đồng chí Võ Hồ Lân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận; thầy Nguyễn Đạt Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An; giáo viên và học sinh.

Các học sinh được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử với những bài ca như: Niềm vui ngày giải phóng, về lại trường xưa, trích đoạn Trần Quốc Toản; giới thiệu sơ lược về Đàn guitar phím lõm và hướng dẫn các em học sinh hát bài Vui ca lao động (Thể điệu Long Hổ Hội)…

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, đám đông, cây và văn bản

Qua đó, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ; khơi gợi nềm đam mê, yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử ở các em học sinh, tạo động lực để các em tiếp tục trọng trách bảo tồn, phát huy các giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trong tương lai.

Hoàng Quân

* Một số hình ảnh của chương trình

Có thể là hình ảnh về 4 người, đàn violin, sáo, kèn clarinet và văn bản cho biết 'BINH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO- TRUNG TÂM VĂN HÓA Chương trình biểu diễn Nghệ thuật Lờn ca tài tử PHỤC VỤ TRƯ JỌC NĂM 2024 XHƯỜNG TI HU VĂN A Bình Tha ng 4 năm 20 mиииии'

Có thể là hình ảnh về 3 người, đàn accordion, đàn ghi ta, kèn clarinet, đàn violin, sáo và văn bản cho biết 'BÌNHTHANH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA Chương trình biểu diễn Nghệ thuật Dờn ca tài tử PHỤC VU T HỌC NĂM 2024 RƯỜNG TI CHU VĂN AA Bình Thạ .tháng 4 năm 20 បកயயய'

Có thể là hình ảnh về 3 người, đàn violin, sáo, kèn clarinet và văn bản cho biết 'ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA Chương trình biểu diễn Nghệ thuật Đờn ca tài tử PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC NĂM 2024 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN A Bình Thạnh, ngày ăm 202 4111111'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang khiêu vũ và văn bản cho biết 'ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM VĂN HÃA Chương trình biểu diễn Nghê uật ca tài tử PHU NĂM 2024 VĂN AN 0 im 201 IG IGT Thạmngà Thạh w.'

Có thể là hình ảnh về 5 người, kèn clarinet, sáo, đàn violin và văn bản cho biết 'ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA Chương trình biểu diễn Nghệ thuật Đስ ca tài tử PHỤC VỤ TRƯỜNG NĂM 2024 TRƯỜNG UHO VĂN A Bình 4 năm 202'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người, đám đông và văn bản

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người và nhạc cụ

 

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản cho biết 'ánh vai với các được hay không, học tập 5 ĐIEU BÁC Yêu Tổ quố‘c, 2 Học tập tố‘t, 3 Đoàn kết tốt, 4 Giữ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA Chương trình biểu diễn Nghệ thuật Đờn ca tai tử PHỤC VỤ TRƯỜNG 024 A'

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản cho biết 'ộc Việt Nam có bư°ớc tới để sánh vai với các châu được hay không, học tập 5 ĐIÊU Yêu Tổ Học tập Đoàn 2 3 A ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THANH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA Chương trình biểu diễn Nghệ thoât Đon ca tài tử PHUC'